ފޮޓޯ--
ތުރުކީ މަޝްހޫރު ތަރި ހާންދޭ ރާއްޖޭގައި
Share
ހާންދޭ އާރްޗަލް ގިނަ ބަޔަކަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ހަޔާތްގެ ނަމުން ނެެވެ. އަޝްކް ލަފްތަން އަންލަމާޒް ސީރީޒުން ހާންދޭ ބެލުންތެރިންގެ ހިތް އަތުލާފައި ވާއިރުގައި އޭނާ މިހާރު މަޝްހޫރު ގިނަ ސީރީޒްތަކުން ފެންނެ އެވެ.
Advertisement

ހާންދޭ މިހާރު ހުރީ  ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. ހާންދޭ އަދި އޭނާގެ ދައްތަ އާއި ދައްތަ ދަރިފުޅު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަނީ އަޔާދާ މޯލްޑިވްސްގަ އެވެ.

your imageފޮޓޯ---

ހާންދޭ ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ މާޗް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގަ އެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރީތި ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލާ ފޮޓޯ ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

your imageހާންދޭ

ހާންދޭ ރާއްޖެ ސިފަކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ރީތި އަދި އަމާން މާހައުލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި އޭނާ އަންނަނީ އަޔާދާގައި އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަމުން ނެވެ.

88%
ކަމުގޮސްފި
9%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
3%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް