ކާރްތިކް
ކާރްތިކް ހަފްތާއެއް ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް
Share
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކާރްތިކް ދޯސްތާނާ 2 އިން އިން ވަކިކުރުމަށް ފަހު ސޯޝަލް މީޑިއާ ދުރުގައި ހަފްތާ އެއް އުޅުމަށްއ ފަހު އެނބުރި އަތުވެއްޖެެއެވެ.
Advertisement

ކާރްތިކް ދޯސްތާނާ 2 އިން ވަކިކުރަން ޖެހުނު ސަބަބަކީ "އަންޕްރޮފެޝަނަލް ބިހޭވިއާ" ކަމަށް ނޫސް ތަކުގައި މީގެ ކުރިން ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން އިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު މިކަމާ ގުޅޫގޮތުން އިތުރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ތަކެއް ދައްކާފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ކާރްތިކް ހަފްތާއެއް ފަހުން މިވަނީ ފެނިފައެވެ.

ކާރްތިކް ހަފްތާއެއް ފަހުން އިންސްޓާގްރާމް އަށް މިއަދު ވަނީ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މި ފޮޓޯ ވަނީ ބްލެކް އެންޑް ވައިޓް ފޮޓޯއެއްގައި މާސްކް އެއް މޫނުގައި އަޅާފައެވެ. ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަން އަކަށް އިނީ މާސްކުގެ އިމޯޖީ އެއްލާފައެވެ. މިފޮޓޯ އިން ދައްކުވައި މިދެނީ އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް-19 ހާލަތު ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

.

your imageކާރްތިކް

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް