އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ---
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބާރު ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕަށް ދޭން ފާސްކުރަނީ
Share
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ދޭން އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕަށް ދޭން ގަރާރެއް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން ގައުމީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޭރުގެ ފަންނީ މާހިރުންނާއެކު އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕަށް ދޭން ނިންމާކަމަށެވެ. 

އެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ އެމްއެމްޕޫއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯދުމަކީ އެ ޕާޓީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވައުދުކަމަށެވެ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ނެޝަނަލް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާއި، އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި، ފުލުހުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި އެ ހިޔާނާތާއި ގުޅޭ ތަހުގީގު ހިންގާފައި ނުވާކަމަށްވެސް އެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް