ގޫގްލް ފޯލްޑް
ގޫގްލް ޕިކްސަލް ފޯލްޑް ބަޒާރަށް ނެެރެނީ
Share
ގޫގްލް ޕިކްސެލް ފޯލްޑް މިއަހަރު ތެރޭގައި ބާޒަރަށް ނެރެފާނެ ކަމަށް ދަވާރޖް އިން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

މިއަހަރު ނެރޭ ގޫގްލް ފޯލްޑް ގައި ބޭނުން ކުރާނީ ސެމްސަންގް އިން ތައްޔާރުކުރާ އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ޕެނެލްސް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

ގޫގުލް އިން ފޯލްޑަބަލް ފޯނެއް ނެރެފި ނަމަ އެކުންފުނިން ވާދަ ކުރަން ޖެހޭނީ ސަމްސަންގް، ވާވޭ، އަދި ޒިއޯމީ ފަދަ ބޮޑެތި ކުންފުނިިތަކާއެވެ. 

މި ފޯނުގައި 7.6 އިންޗީގެ ސްކްރީނެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ވަރަށް ހާއްސަ ކަންތައްތަކެއް މި ފޯނުގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް ދަވާރޖް އިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި އަހަރު ގޫގުލް އިން މިފޯނު ނެރެފިނަމަ މިކަން ވެގެންދާނީ ގޫގްލް އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކަށެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް