ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް: -
ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަށް އެވީ ކިތައް އަހަރުކަން އެނގޭތަ؟
Share
ޓްރަމްޕަށް އެވީ ކިތަށް އަހަރުކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ.
Advertisement

2017 އިން ފެށިގެން 2021 ގެ ނިޔަލަށް އެމެރިކާގައި ވެރިކަން ކުރި ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްއަކީ ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތެއްކަން ނޭނގޭ މީހަކު ނުހުންނާނެކަން ކަށަވަރެވެ. 

ޖޫން 14 2021 ވީ ހޯމަ ދުވަހު (އިއްޔެ) ޓްރަމްޕަށް ވަނީ 75 އަހަރު ފުރިފައެވެ. ޓްރަމްފަށް 75 އަހަރު އިއްޔެ ފުރުނުއިރު އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ގައި 2.4 ބިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެބަހުއްޓެވެ. 

މިހާތަނަށް ތިން ކައިވެންޏެއް ޓްރަމްޕް ކޮށްފައިވާއިރު، މެލީނިއާ ޓްރަމްޕް އަކީ އޭނާގެ މިހާރުގެ އަނބިކަނބަލުންނެވެ. އަދި މެލީނިއާއާ ކައިވެނީގެ ގޮށް ޖަހާފައި ވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. 

ޓްރަމްގެ ފަސް ކުދިން ތިބިއިރު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ އޭނާ އަކީ މާ ކުލަ ގަދަކޮށް އުފަސް ދުވަސް ފާހަގަކޮށް އުޅޭ މީހެއް ނޫންކަމެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
75%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް