އިމްރާން 241 ކޮމިޓީގައި---
މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
Share
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައިއެވެ.

އަދި މިނިސްޓަރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ، ކޮވިޑުގެ އަލާމާތްތައް ފެނި އާލާސްކަންފުޅުގައި އުޅުއްވުމާއި ގުޅިގެން ޓެސްޓު ހެދުމުންކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާންގެ އިތުރުންވެސް މީގެކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދާއި ނައިބު ރައީސް ފައިިސަލް ނަސީމްގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް