ބޮން ގޮއްވާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ
އަދުހަމްގެ މައްޗަށް 4 ދައުވާއެއް
Share
ބޮން ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި އެކަމުގެ ތަހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި އަދުޙަމް އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް 4 ދައުވާއެއް އުފުލައިފި އެވެ.
Advertisement

ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ކުރާ ދައުވާތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕީޖީން މިއަދު ވަނީ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޖީ ވިދާޅުވީ އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ 23 އަހަރު ދުވަހުގެ ހުކުމެއް އަންނަ 4 ދައުވާއެއް އުފުލިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އަދުހަމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ދައުވާއާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރަން ރޭވުމުގެ ދައުވާއާއި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ދައުވާއާއި ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލަން އުޅުމުގެ ދައުވާއެވެ. 

އަދުހަމްގެ އިތުރުން އިތުރު 3 މީހެއް މައްޗަށް ވެސް ވަނީ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ. މި މައްސަލާގައި ދެން ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ 

މުޖާޒް އަޙްމަދާއި ތަހުމީން އަޙްމަދުގެ އިތުރުން ޢަލީ ހައިޝަމް މައްޗަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް