މެސީ ސޮއިކުރުން
މެސީ ޕީއެސްޖީއަށް ސޮއިކޮށްފި
Share
ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، މެސީ، ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ޕީއެސްޖީއާ އެކު މެސީ ސޮއިކުރީ އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީސް ހަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސޮއިކުރުމާއެކު ބޯނަހެއްގެ ގޮތުގައި ފަންސަވީސް މިލިއަން ޑޮލަރު މެސީއަށް ލިބޭނެއެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި މެސީ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު އަންނަ ހަފުތާގައި އޮންނާނެއެވެ. 

ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން، ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވިއިރު ވާދަވެރި ރިއަލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސްވެސްވަނީ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވެފައެވެ.  

 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް