އިންޑިޔާގެ ދޯނީ އަދި ވިރާތް ކޯލީ އައިޕީއެލް މެޗެއްގައި
މެދު ކަނޑާލާފައިވާ އައިޕީއެލް އާދިއްތަ ދުވަހު އަލުން ފަށަނީ
Share
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ، އިންޑިއަން ޕްރިމިއަރ ލީގު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އަލުން ފަށާނެއެވެ. މުބާރާތުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޔޫއޭއީގައެވެ.
Advertisement

އޮނަތިރީސް މެޗަށް ފަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މުބާރާތް މެދު ކަނޑާލީ ކޮވިޑު ކޭސްތަކެއް ޓީމުތަކުގެ ކޭމްޕުން ފެނުމުން މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރު އިންޑިޔާގައި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަނަމަވެސް ބާކީބައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ ޔޫއޭއީގައެވެ. 

އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅޭ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މުމްބާއީ އިންޑިއަންސްއާ ޗެންނާއީ ސުޕަރ ކިންގްސްއެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުޅުން  މެދު ކަނޑާލިއިރު މުބާރާތުގައި ކުޅެން ޖެހޭ ފަސްފޮޅަސް މެޗުގެ ތެރެއިން އޮނަތިރީސް މެޗުގެ ކުޅުންވަނީ ނިމިފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތްވެސް އެކި ފަހަރު މަތިން ފަސްކުރުމަށް ފަހު ބޭއްވީ ޔޫއޭއީގައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް