ރަންބީރު އަދި އާލިއާ…
އާލިއާ ބަޓް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ
Share
ބޮލީވުޑް ތަރިން ރާއްޖެ އަންނަ އަދަދު މި ފަހަކުން އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. ބައެއް ތަރިން މިއަހަރު ފެށި ފަހުން ވެސް ހަތަރު-ފަސް ފަހަރަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު ދެންތިބި ތަރިންވެސް ކިރިޔާ ވަގުތެއް ލިބޭ އިރަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ރާއްޖެ އާދެ އެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އާލިއާ ބަޓްވެސް މިވަނީ މިއަހަރު ތެރޭ ދެވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް އައިސްފައެވެ.

އާލިއާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.
އާލިއާ ރާއްޖެ އައިސްފައިމިވަނީ އޭނާގެ ބޯއީ ފްރެންޑް ރަންބީރުގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖޯދަޕޫރްގައި ވެކޭޝަން ހެދުމަށްފަހުއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖެ އައީ ރަންބީރް އާ އެކު ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ދައްތަ ޝަހީން މި ދަތުރުގައި ވަނީ އައިސްފައެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް