އިންޑިޔާ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ މެޗުގައި
ރާއްޖެ ކަޓުވާލާ އިންޑިޔާ ފައިނަލަށް
Share
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އިންޑިޔާއިން ހޯދައިފިއެވެ. އިންޑިޔާ ފައިނަލަށް ދިޔައީ ތިން ލަނޑު އެއް ލަނޑުން ރާއްޖެ ބަލިކޮށްގެނެވެ.
Advertisement

އިންޑިޔާގެ ތިން ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެ ލަނޑު ޖެހީ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތްރީއެވެ. ފައިނަލުގައި އިންޑިޔާއާ ވާދަކުރާނީ ނޭޕާލެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ

0%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް