ހިޔާ ފްލެޓުގެ ބަދިގޭގައި އިން ސިންކް--
ހިޔާ ފްލެޓު ޝަކުވާތަކަށް އެޗްޑީސީގެ ހޮޓްލައިނެއް
Share
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓުތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ހާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް އެޗްޑީސީން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ހޮޓްލައިނެއްގެ ގޮތުގައި އެޗްޑީސީން ކަނޑައަޅާފައި ނަންބަރަކީ 7253535 އެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެ ނަންބަރަށް މެސެޖްކުރަން ޖެހެނީ އެ މީހެއްގެ ނަމާއި ފޯނު ނަމްބަރު އަދި ފްލެޓްގެ ނަމްބަރު ހިމެނުމަށްފަހު އެވެ.

ފިނިޝިން ނިންމަން ދިން ހަތަރު މަހުގެ މުއްދަތުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ އާއިލާ މިހާރު ވަނީ އެތަނުގައި ދިރިއުޅެން ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ގިނަ މަައްސަލަތަކަކާއި ޝަކުވާތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް