ކިރަން މާޒިޔާއަށް ސޮއިކުރުމަށް ފަހު
ނޭޕާލްގެ ކިރަން މާޒިޔާއަށް
Share
ނޭޕާލްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކީޕަރު ކިރަން ޗެމްޖޮން މާޒިޔާއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކިރަން ދައްކާލާފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް