ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ: މެޓް އޮފީސް
ލ އަދި އައްޑު އަތޮޅަށް ލެޔޯ އެލާރޓް ނެރެފި
Share
ލ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅާށް ޔެލޯ އެލާރޓް ނެރެފިއެވެ.
Advertisement

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއި އެކު ގުގުރުން އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 40 މޭލަށް ވިގަދަވާނޭ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް މީޓިއޮލޮޖީިކަލް ސާވިސްއިން ބުނެއެވެ.  

އަދިމީގެ އިތުރުން ދ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއި އެކު ގުގުރާނެ ކަމަށްވެސް މީޓިއޮލޮޖީިކަލް ސާވިސްއިން ބުނެއެވެ.  

އަދި ވިލާގަނޑުގައި 40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނޭ ކަމަށް މީޓިއޮލޮޖީިކަލް ސާވިސްއިން ލަފާ ކުރެއެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް