ފޮޓޯ: ކޮވިޑް
ކޮވިޑް 19ގެ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ
Share
އެފްރިކާއިން ފުރަތަމަ ފެނުނު ކޮވިޑު-19 ގެ އާ ވޭރިއެންޓު، އޮމިކްރޯން ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއެންޓު ފެނުނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަތުރުވެރިއެއްގެ ޖިނޮމިކް ސީކުއެންސިން ޓެސްޓު ހެދުމުން ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ތަފްސީލް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް