ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލާން ފަސް ކޮންނަނީ
ކޮވިޑް ޖެހިގެން 25 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ
Share
ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން 25 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ ދިވެހި އަންހެނަކެވެ. 

ގއ. މާމެންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އެމީހާ މަރުވީ މާލޭގައެވެ. މިކަން އަދި އެޗްޕީއޭއިން ކަށަވަރު ކޮށެއް ނުދެއެވެ. 

މަރުވި ޒުވާނާގެ ޖަނާޒާ ވަނީ ރޭ ފަތިހު ބާއްވާފައެވެ. 

ރޭގައި މަރުވި ޒުވާނާއާއެކު، ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 266 އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް