2517
CONFIRMED
13
DEATHS
2180
RECOVERED
🌏12,066,045
INFECTED
🌏6,609,462
RECOVERED
🌏550,135
DEATH
🌏55%
RECOVERY RATE
ފޮޓޯ: ކަރެކްޝަން މޯލްޑިވްސް
ކަރެކްޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރަކަށް ޔުސްރީން
Share
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ސިވިލް އެސިސްޓަންޓް އެގްޒަކަޓިވް އާމިނަތު ޔުސްރީން އަހުމަދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
Advertisement

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަންގެ ސީނިއާ ސިވިލް އޮފިސަރު ގެ މަގާމް އަދާކުރި ޔުސްރީން ވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަގާމު ވެސް އަދާކޮށްފައެވެ.

ޔުސްރީން ވަނީ މީޑިއާ ސްޓަޑީޒް އިން މާސްޓަސް ޑިގްރީ އަދި މާސް ކޮމިއުނިކޭޝަން (ޖާނަލިޒަމް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް) ދާއިރާއިން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް