ފަރްދީން
ފަރްދީން ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
Share
ފަރްދީން ހާންވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ
Advertisement

އޭނާ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުގައެވެ.

އޭނާ ބުނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ގޭގައި އައިސޮލޭޓްވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ އާ ދިމާވި އެއްވެސް މީހަކު ހުރި ނަމަ އަވަހަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންތަކެއް މި ސާޖުގައިވެސް ދަނީ ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ.

ހަލުވި ކަމާއެކު ފެރުރެމުންދާ ކޮވިޑުގައި އިންޑިއާ އިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައްހާސް ބަޔަކު ދަނީ ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް