އިޝާން އާއި އަނަންޔާ
3 އަހަރަށް ފަހު އިޝާންއާއި އަނަންޔާގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް
Share
ބޮލީވުޑްގައި ފިޔަ ޖަހަމުން އަންނަ އަނަންޔާ ޕަންޑޭއާއި އިޝާން ކައްޓާރުގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ބޮލީވޫޑްގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޕިންކް ވިލާ އިން ހާމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 3 އަހަރަށް ފަހު އެދަތަރިން ވަނީ ވަކިވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެކުވެެރިން ގޮތުގައި އެދެތަރިން ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

އެދެތަރިންގެ ގުޅުން ރަސްމީކޮށް ހާމަކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް އެކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކޮށް، އިޝާންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ މަޝްޙޫރު ބަތަލް ޝާހިދް ކަޕޫރްގެ އުފަން ދުވަހު ޕާޓީގައި ވެސް އަނަންޔާ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މިދެތަރިންގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ފެށިފައިވަނީ 2020 ގައި މި ދެތަރިން އެއްކޮށް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ފިލްމް“ކާލީ ޕީލީ” އިންނެވެ. 

ކުރިއަށް ވެސް މިދެތަރިން އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައި ކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
38%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
63%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް