ނިއުޔޯކްގެ ސަބްވޭ ސްޓޭޝަނެއްގައި ދީފައިވާ ހަމަަލައަށް ފަހު
އެމެރިކާގައި ދިން ހަމަލަ ތަކެއްގައި 13 މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް!
Share
އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި ދިން ހަމަލަތަކެއްގައި 13 މީހަކު ޒހަމްވެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.
Advertisement

ނިއުޔޯކްގެ ފަޔަރ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބްރޫކްލިންގެ ސަބްވޭ ސްޓޭޝަނެއްގައި އެތައް ބަޔަކު ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި ނުގޮވާހުރި ޑިވައިސްތައް ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެފްޑީއެންވައި އިން ބުނީ 13 މީހަކު އެ ސަރަހައްދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބްރޫކްލިންގެ ސަންސެޓް ޕާކްގެ ސަބްވޭ ސްޓޭޝަނަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 13 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، ފުލުހުން އެތަނަށް ދިޔައިރު ވަރުގަދަ ދުންގަނޑެއް ހުރިކަމަށެވެ. 

ނިއުޔޯކުގެ ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ އެތަނުގެ ހާލަތު މޮނިޓަ ކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް