ހަނިމާދޫ
ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް ބިންހެލުމެއް
Share
ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅުތްކަށް ބިންގަނޑަށް ލޮޅުމެއް އައިކަމުގެ ރިޕޯޓުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

މިކަން ބެލިއިރު ހަނިމާދޫގައި ހުންނަ ބިންހެލުން ރިކޯޑުކުރާ މީޓަރަށް ލޮޅުމެއް ރިކޯޑުކުރެވުނުކަމަށެވެ.

އެލޮޅުން ރިކޯޑު ކުރެވުނީ މެންދަމު 1:47 ހިސާބުގައިކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މި ބިންހެލިމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ވެސް މެޓުން ހުންޏެވެ.

33%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް