ފޮޓޯ އުރީދޫ
އުރީދޫ އީދު ހަދިޔާ- ބޯނަސް 2 ޖީބީ
Share
ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އުރީދޫގެ އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތައާރަފް ކޮއްފިއެވެ.
Advertisement

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި އުރީދޫގެ އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް 150ރ ޕެކް ބައްލަވައިގަތުމުން 7 ދުވަހަށް ބޯނަސް ޑޭޓާގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކު 2ޖީބީ، މުޅިއަކު ދުވާލަކު 3ޖީބީ ގެ އިތުރުން އަންލިމިޓަޑް އުރީދޫ ކޯލްސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި އޮފަރ ތައާރަފް ކުރެވިފައިވަނީ ދުރުގައިތިބި އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ ޢީދުގެ އުފަލާ މަޖާ ހިއްސާކޮށްލުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

އުރީދޫންް ބުނީ އެޕް http://ore.do/app މެދުވެރިކޮށް ޕެކޭޖު އެކްޓިވޭޓް ކޮއްލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް