ތޯމަސް މުލާ ކޮންޓްރެކްޓް އާ ކުރުމަށް ފަހު
މުލާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި
Share
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޖަރުމަން ކުޅުންތެރިޔާ ތޯމަސް މުލާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

މުޅި ކެރިއަރުގައިވެސް ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެފައިވާ މުލާގެ އާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ ދެހާސް ސައުވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. އުމުރުން ބައްތިރީސް އަހަރުގެ މުލާ ވަނީ ބެޔާން މިއުނިކާއެކު ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ޖަރުމަނުގެ މުބާރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުވެސް އޭނގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމަށްވެސް ސަތޭކައަސްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީފައިވާ މުލާ ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެވެސް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މުލާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރިކަން އިއުލާން ކުރަމުން ބަޔާން މިއުނިކުންވަނީ އޭނާ ކުޑައިރު ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޖަރޒީގައި ހުރި ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުކޮށްފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް