އެސްޓީއޯގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯއިން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 65 ރުފިޔާ
Share
އެސްޓީއޯ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާއިން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ ދޭން ނިންމާފައިވަނީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަމަށެވެ. އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުން ފައިދާގެ ގޮތުގައި ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމި ނަމަވެސް މިކަން ރަސްމީކޮށް ފާސްވާނީ، އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއަކުންނެވެ.

އެސްޓީއޯއިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ ދޭން ނިންމިއިރު، އޭނގެ ކުރީ އަހަރު ހިއްސާއަކަށް ދީފައިވަނީ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާއެވެ. ދެހާސް ނަވާރަވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯއިން ހިއްސާއަކަށް ބަހާފައިވަނީ ފަންސާސް އަށް ރުފިޔާއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް