ނެރުމައްޗަށް އެރި ލޯންޗު
5 މީހުންނާ އެކު ދަތުރު ކުރި ލޯންޗެއް ނެރުގައި ޖެހި ވިއްސައިގެން ދިޔަ ދެ މީހަކު މަރު ވެއްޖެ
Share
ގއ. ވިލިގިލީ ފަޅަށް ވަންނަން އުޅުނު ލޯންޗެއް ނެރުގައިޖެހި، ވިއްސައިގެން ގޮސް ދެމީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

މަރުވެފައިވަނީ ގއ. ވިލިގިލީ ފަޅަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނެރުގައި ޖެހި ވިއްސައިގެން ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ދެމީހެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ނެރުގައި ޖެހުމުން އެދެމީހުން ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓުވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ފެނުނުއިރު، ދެމީހުންވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބާކީ ލޯންޗުގައި ތިބި ތިން މީހުންނަށްވެސް ސީރިއަސް ޒަހަމުތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު، އެ ތިން މީހުންނަށް ވިލިގިލީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

your imageނެރުމައްޗަށް އެރި ލޯންޗު

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން އެ ލޯންޗަކީ ކޫއްޑޫއިން އެރަށަށް ދިޔަ ލޯންޗެކެވެ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ވިލިނގިއްޔަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަމަށް ވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
56%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
11%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް