ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
އިމާރާތުގެ މަތިން ވެއްޓިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ
Share
މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓި، ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ދާދިދެންމެއަކު މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ، ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުއްޖާ މިރޭ 21:47 ހާއިރު ގެއަށް އައިސްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އާއިލާ އިން ފުލުހުންނާއި ހިއްސާ ކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. 

ކުއްޖާ ގެއަށް އައިއިރު ކުއްޖާ އަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެކުއްޖާ ވެއްޓުނީ އައިޓަމްސް ފިހާރަ ކުރިމަތީގައި ހުރި ގެއެއްގެ މަތިންނެވެ. 

އެކުއްޖާ ވެއްޓުނީ ދެ އިމާރާތް ހުރި ހިމަ ގޯޅިގަނޑެއްގެ ތެރެއަށެވެ.

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް