ސާޑިއޯ މާނޭ
މާނޭ ބަޔާން މިއުނިކަށް
Share
ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކަށް ލިވަޕޫލްގެ ސާޑިއޯ މާނޭ ބަދަލުވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ.
Advertisement

އުމުރުން ތިރީސް އަހަރުގެ މާނޭ، ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވަނީ، އޭނާ ލިވަޕޫލާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު ނުކުރުމުންނެވެ. ލިވަޕޫލުގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު ނުކުރެވެނީ އޭނާގެ ހުށަހުޅަށް ކްލަބާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުމުންނެވެ.

ލިވަޕޫލުން ބަޔާން މިއުނިކަށް މާނޭ ބަދަލުވަނީ ހަތް ސީޒަންގައި ލިވަޕޫލަށް ކުޅުމަށް ފަހުއެވެ. ލިވަޕޫލާ މާނޭ ގުޅުނީ ދެހާސް ސޯޅަވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާވަނީ ލިވަޕޫލާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ޕްރިމިއަރ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް