ކަރަން ޖޯހަރު
ކަރަން އަކީވެސް ސިދޫމޫސޭވާލާ މަރާލި ގޭންގުގެ ޓާގެޓެއް
Share
އިންޑިއާގެ މަސްހޫރު ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިއާ ސިދޫ މޫސޭ ވާލާ އަށް ބަޑިން ހަމަލަދީ އޭނާ މަރާލާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު، އޭނާ ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ޖިޕުގައި އިންދަ އެވެ. އޭނާ މަރާލުމުގެ ޒިންމާ ވަނީ ކެނެޑާ އަދި އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ގޭންގަކުން ނަގާފަ އެވެ.
Advertisement

އޭގެފަހުން، އެގޭންގުން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ހާނަަށްވެސް އިންޒާރުދީފަ ވާއިރު، އެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ގުޅިގެން، ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އިން ހިނގި ތަހުގީގަކުން ސީދޫ މޫސޭ ވާލާ މަރައިލުމުގައި ބައިވެރިވެ ލޮއިރެންސް ބިޝޯނީ، ސަލްމާން ހާން މައިރައިލަން ސްނައިޕަރެއް ފޮނުވިކަން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ. 

ބޭރުގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މިހާރު އެގޭގުން ޓާގެޓުކޮށްގެން އުޅޭ ބޮލީވުޑު ތަރިންގެ ލިސްޓުގައި މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރުވެސް އެބައޮތެވެ. 

މިމައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ސިދޫ މޫސެވާލާ ގަޔަށް ބަޑިޖެހި ސަންތޯޝް ޖާދަވްގެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ސިއްދޭޝް ކަމްބްލޭ، އަށް އެތައް ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތިކޮށް، ދިއްލީ ޕޮލިސްގެ ސްޕެޝަލް ސެލް އާއި ޕަންޖާބް ޕޮލިސް އަދި މުމްބާއީ ކްރައިމް ބްރާންޗްގެ ޓީމަކުން ގްރިލް ކުރުމުން ނެވެ.

އޭނާ ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާންތަކުގައި ބުނެފައި ވަނީ ބިޝްނޯއީ ގޭންގުން ކަރަން ވަގަށް ނެނގުމަށް ނިންމާފަވަނީ ފަސް ކްރޯޑް ރުޕީސް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އެތަހުގީގު ތެރެއިން ފުލުހުން ވަނީ އޭނާގެ ކިބައިން ސިދޫގެ މަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް މީހުންގެ ނަންތައްވެސް ހޯދާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް