މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަނީ.. ފައިލް ފޮޓޯ
ޔޯގާ ހަރަކާތް ހުއްޓުވި މައްސަލަ: މުހައްމަދު އިސްމާއީލާއި ތަކަނޭ އަށް 5 ދުވަސް ޖަހައިފި
Share
ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ދިޔަ ޔޯގާ ހަރަކާތް ހުއްޓުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތް ކޮމިޓީގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އާއި، ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ އަލީ ނަސީމް (ތަކަނޭ) އަށް ފަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަހައިފި އެވެ.
Advertisement

"ސީއެންއެމް" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާން ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ މުހައްމަދު އިސްމާއިލާއި އަލީ ނަސީމަށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ފަސްދުވަހަށް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެމީހުން ހައްޔަރުކުރީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ތިއްބާ ކަމަށްވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ.

ޔޯގާޑޭގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ޝެއިހް ފަޒްލޫން ބިން މުހައްމަދު އާއި ޝެއިހް އާދަމް ނިޝާން ވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ.

ޔޯގާ ހަރަކާތް ހުއްޓުވި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ އިއްޔެގެ ކުރީދުވަހު ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުންނެވެ.

ހައްޔަރުކޮށްފަވާ މީހުން

  • ކ. ތުލުސްދޫ، ވީނަސް، މުހައްމަދު ނަދީމް (43އ)
  • ކ. މާލެ، މއ. ކަނުހުރާ، މުޙައްމަދު ޛިލްޔަން (37އ)
  • ކ. މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 1105، ޝާމީ ރަޝާދު އިދްރީސް (30އ)
  • ތ. މަޑިފުށި، ހެޕީސައިޑް، މުހައްމަދު މައުސޫމް (40އ)
  • ހއ. ތުރާކުނު، ގްރީންހައުސް، މުހައްމަދު ޙުހުސައިން (47އ)
  • ގދ. ރަތަފަންދޫ، ލިލީޕާކް، އަމީން އަހްމަދު (35އ)

މިމީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހެއްގެ ބަންދަށް ދެމަސް އަދި ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް އިއްޔެ ވަނީ ދީފަ އެވެ. އެ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެމަސް ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ މުހައްމަދު ނަދީމާއި މުހައްމަދު މައުސޫމާއި، މުހައްމަދު ހުސައިންގެ އިތުރުން އަމީން އަހްމަދެވެ. 

ފަސް ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ މުހައްމަދު ޛިލްޔަން އާއި ޝާމީ ރަޝާދު އިދްރީސް އެވެ.

 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް