ރަސްދޫ--
ސްނޯކަލިން އަށް ދިޔަ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ
Share
އއ. މަޑިވަރު ބޭރުގައި ސްނޯކަލިންއަށް ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އެ ޒުވާނާ މިހާރު ވަނީ އއ. ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަޑިވަރު ބޭރުގައި ސްނޯކަލިންއަށް ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު މަރުވެގެން ރަސްދޫއަށް ގެންދިޔަކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިއަދު 17:30 ގައި ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން މަރުވެފައި ވަނީ 22 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. 

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނީ މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
20%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
80%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް