ރޮޒޭނާ - ފޮޓޯ: މަޖިލީސް
ރައީސް ނަޝީދުގެ ފޯނު ޖަހައިގެން ވާހަކައަކީ ޖޯކެއް
Share
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި އާއިލާއާއެކު ފަރިއްކުޅުއްވަން އިންނަވަނިކޮށް، ރައީސް ނަޝީދުގެ ފޯނު ޖަހައިގަނެގެން ދިޔުމަކީ ބޮޑު ޖޯކެއް ކަމަށް ޕާލިމެންޓް މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ފޭސްބުކްގައި ރޮޒޭނާ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ރޭ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ފޯނު ޖަހައިގަނެގެން ގެންދިޔުން އެއީ ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު ޖޯކު ކަމަށެވެ.

ހަތަރު ފޮޓޯއާއެކު ރައީސް ނަޝީދުގެ ފޯނު ޖަހައިގަނެގެން ގެންދިޔުން މީ ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު ޖޯކު. ތި ފޮޓޯ ފޮނުވި މީހާގެ ފޯނުތަ އަނެއްކާ މިރޭ ކުނޫޒު ކައިރިން ޖަހައިގަތީ؟ މީހުންގެ ބޮލުގައި ދޮގު ހަދައިގެން އިލްޒާމް އަޅުވާފައި މިއަށްވުރެ ހަމަ ޖެހޭ ވާހަކައެއް ދައްކަން ނޭގުނީބާ؟

ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި އިންނަވަނިކޮށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެ ފޯނު ފޭރިގަންކަމުގެ ހަބަރު އާއްމުވީ ރޭ އިރާކޮޅުއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ރެސްޓޯރެންޓް ތެރޭ އިންނަވަނިކޮށް އެތަނަށް ވަން މީހަކު ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ފޯނު ޖަހައިގަނެގެން ގޮސްފަ އެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ތިއްބަވާ ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި މިކަންވަނީ ރޭ އިރާކޮޅު ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސިލާ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ފިލްޒާ ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލީސް ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕުން ވަގުތީ ގޮތުން ބޭރު ކުރައްވާފަ އެވެ.

25%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
25%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް