ads
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް 12 ދާއިރާއިން 82 ހުށަހެޅުމެއް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގެ 12 ދާއިރާ އަކުން 82 ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލުން އަންނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދެމުންނެވެ. 

އެހެން އަހަރު ތަކާއި ހިލާފަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަނީ މި އަހަރު ދެ ކެޓަގަރީއަކުން އިނާމު ދޭން ނިންމާފަ އެވެ.

އެއީ ނޫސްމަޖައްލާ ކެޓަގަރީއާއި، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކެޓަގަރީ އެވެ.

މި އަހަރު އިނާމު ދޭ ދާއިރާތައް:

 • ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަން
 • ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އާއި އިޖުތިމާއީ
 • ސިޔާސީ
 • ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ
 • ވިޔަފާރިއާއި އިގްތިސޯދު
 • ކުޅިވަރު
 • ފޮޓޯ ޖާނަލިޒަމް
 • ވީޑިއޯ ޖާނަލިޒަމް
 • ގްރެފިކްސް އާއި އިލަސްޓްރޭޝަންސް
 • ފީޗާ ދާއިރާ
 • އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ
 • އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާ
0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް