ads
ބެނާ ހިފައިގެން ހުރި މީހާ
ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ހައްގުގައި އުމްރާއަށް ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ އެލިޒިބަތު(ދުވަނަ)އިގެ ހައްގުގައި ކަމަށްބުނެ އުމްރާއަށް ދިޔަ މީހަކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ، ޔަމަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ވަނީ، ރާނީ އެލިޒަބަތްގެ ހައްގުގައި އުމްރާ ކުރާ ކަމަށްބުނެ ހަރަމްފުޅުގައި ހުރި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފަ އެވެ. 

އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި، އެމީހާ ހުރީ ރާނީ އެލިޒަބަތަށް ސުވަރުގެ މިންވަރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ދުއާ އެއް ލިޔެފައި ހުރި ބެނާއެއް ހިފައިގެންނެވެ. 

"އަހަރެން މި އުމްރާ މި އަދާ ކުރަނީ، ރާނީ އެލިޒަބަތްގެ ހައްގުގައި. އަދި މާތްﷲ ގެ ހަސްރަތުގައި ރާނީ އަށް ސުވަރުގެ މިންވަރު ކޮށްދިނުން އެދި ދުއާ ކުރަން." އޭނާ ލިޔެފައި ހުރި ބެނާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާއިރު، ސައުދީގެ ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެމީހާ ހައްޔަރު ކުރީ، އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ހެދިފައި ހުރި އުސޫލުތަކާއި ހިލާފު ވުމުން ކަމަށާއި، އަދި މިހާރު އޭނާ އަށް އެކަމުގައި ދޭންޖެހޭ އަދަބު ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

ސައުދީގެ ޓީވީ ތަކުންވެސް ވަނީ އެމީހާ އެ ބެނާ ހިފައިގެން ހުރި ވީޑިއޯ އާއްމު ކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޓީވީ ތަކުން ދުރަށް އެމަންޒަރު ދެއްކި އިރު ބެނާގައި ލިޔެފައި ހުރި ލިޔުންތައް ވަނީ ފުސް ކޮށްފަ އެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް