ads
އެމްއެންޕީގެ އައްމު މެންބަރުން
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ކޮންގްރެސް މިރޭ
ކާނަލް ނާޒިމް އަދި ކުރީގެ ސީޕީ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްކޮށް ތިއްބަވާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ކޮންގްރެސް މިރޭ ފެށޭނެއެވެ. މި ކޮންގްރެސްއަށް އެ ޕާޓީން ކިޔަނީ އެމްއެންޕީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެންއެންޕީގެ ކޮންގްރެސް މިރޭ ފެށުމަށް ފަހު މި ކޮންގްރެސް މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. ކޮންގްރެސް ފެށޭނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރުއެވެ. އެމްއެންޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ކޮންގްރެސް ލައިވްކުރާނެއެވެ.

އެމްއެންޕީގެ ފުރަތަމަ ކޮންގްރެސްގައި އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދު އިސްލާހުކުރުމާއި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން އޮންނާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި އެމްއެންޕީގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިންތިހާބުކުރަން ޖެހޭ މަގާމުތަކަށް މީހުން އިންތިހާބުކުރުން ވެސް އޮންނާނެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

"އެމްއެންޕީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންވެގެން ދާނީ މި ގައުމީ ޖަލްސާ ބައިވެރިން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މި ގައުމީ ޖަލްސާ ނިމިގެންދާނީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޕާޓީގެ މައި ސިޔާސަތުތަކަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ،"

އެމްއެންޕީން ބުނި ގޮތުގައި ކޮންގްރެސްގައި އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން، ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުންނާއި ނައިބް ރައީސުންނާއި ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން ވެސް ކޮންގެރެސްގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޕީން ބުންޏެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް