މާލެ ސިޓީ
މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް ފިރިހެނަކަށް އަންހެނަކު ހަމަލާދީފި
Share
މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް ފިރިހެނަކަށް އަންހެނަކު ވަޅިން ހަމަލާދީފިއެވެ.
Advertisement

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރުއެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ އާއިލީ ދެބްސްވުމެއްގެ ތެރެއިން އުފެދުނު ހަމަ ނުޖެހުމެއްގައި ހިނގި ހާދިސާއެކެވެ. 

މި ހާދިސާގައި ފިރިހެން މީހާއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

މާލޭގައި އަންހެނަކު ފިރިހެނަކަށް ހަމަލާދިނުމުގެ މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވާއިރު، މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިންވެސް އަންހެނަކު ފިރިހެނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވެއެވެ. 

25%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
38%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
13%
ވަރަށް ސަލާމް