ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއެކު
ޖޭއެސްސީ ބަދަލުކުރުން: ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަޝްވަރާ ފަށައިފި
Share
ޖުޑީޝަލް ސަވިސް ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕޮސިޒަން ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށް، އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ގާނޫނުތަސއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިކަން އޭޖީ އޮފީހުން އިއުލާން ކުރީ މިދިޔަ ހަފްތާގައެވެ. 

އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހައިކޯޓާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ އޭޖީ އޮފީހުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބުންޏެވެ. 

ސުޕްރީމް ކޯޓާއެކު މި އޭޖީ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކުގެ ތަފްސީލެއް ނުދެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް