ކްރޮއޭޝިއާގެ ކެޕްޓަން މޮޑްރިޗް
މޮރޮކޯއިން ކްރޮއޭޝިއާ ހިފަހައްޓައިފި
Share
ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ކޮރްއޭޝިއާ މޮޅުވިޔަ ނުދީ މޮރޮކޯއިން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.
Advertisement

މޮރޮކޯއާ ކްރޮއޭޝިއާ މިއަދު ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. ކްރޮއޭޝިއާ އަދި މޮރޮކޯ ހިމެނެނީ ގްރޫޕް އެފްގައެވެ. ގްރޫޕް އެފްގައި ދެން ހިމެނެނީ ބެލްޖިއަމްއާ  ކެނެޑާއެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް