ސްޕެއިން- ކޮސްޓަރިކާ މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެއިނަށް ރެކޯޑް މޮޅެއް، ޖަރުމަނަށް ޕްރެޝަރެއް
Share
ޖަޕާން އަތުން ބަލިވެފައިވަނިކޮށް ސްޕެއިނުން ކޮސްޓަރިކާ ކޮޅަށް ހަތް ލަނޑު ޖެހުމުން ޖަރުމަނަށް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ޖަޕާން އަތުން ލަދުވެތި ގޮތަކަށް ޖަރުމަނު ބަލިވެފައިވަނިކޮށް އެ ގްރޫޕުގައި ރޭ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ސްޕެއިން މޮޅުވީ ހަތް ލަނޑު ސުން ލަނޑުގެ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. އެއާއި އެކު ޖަރުމަނުން މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ދެން ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާން މަޖުބޫރު ހާލަތަކަށް ދިޔައީއެވެ. 

ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި ޖަރުމަން ނުކުންނަން ޖެހޭނީ ސްޕެއިނާ ދެކޮޅަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް