ރޮނާލްޑޯ
ރޮނާލްޑޯގެ ރިކޯޑާއެކު ޕޯޗުގަލަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް
Share
ފަސް ވޯލްޑްކަޕުގައި ލަނޑު ޖެހި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ރޮނާލްޑޯ ހޯދި މެޗުން، ޕޯޗުގަލަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް ލިބިއްޖެއެވެ.
Advertisement

ގާނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވީ ތިން ލަނޑު ދެ ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗުގައި ޕޯޗުގަލުން ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑަކީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ލަނޑެކެވެ. 

މި ލަނޑާއެކު ރޮނާލްޑޯ ވެފައިވަނީ ފަސް ވޯލްޑްކަޕުގައި ލަނޑު ޖެހި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް