ސައުތު ކޮރެއާއާ އުރުގުއޭ މެޗުގެ ތެރެއިން
ސައުތު ކޮރެއާ އުރުގުއޭ މެޗު އެއްވަރު
Share
ސައުތު ކޮރެއާއާ އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

ސައުތު ކޮރެއާއާ އުރުގުއޭ ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ. މިއީ އުރުގުއޭ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާ ބައްދަލުކުރި 11 މެޗުގެ ތެރެއިން އުރުގުއޭ އަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ނިންމާލަން ޖެހުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

މި މެޗު ކުޅުނީ ގަތަރުގެ އެޑިއުކޭޝަން ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް