ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
ހިރަފުސް ދަނޑުގައި ލައިޓިން ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރަނީ
Share
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ހިރަފުސް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓިން ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް، ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

ޔޫތް މިނިސްޓްރީން މި ކަމަށް މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށެވެ. 

ހިރަފުސް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓިން ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ހަތަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އޮންނައިރު، މި ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްދުށީ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު (ޒިގްޒެގް) ގައި ޓާފް އަޅައި ތަރައްގީ ކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ކޮރަލްސް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

33%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
67%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް