އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:އުރީދޫ
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މާޗް މަހު
Share
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މި އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މާޗް މަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.
Advertisement

އެ ކުންފުނީގެ މި އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަދި ހިއްސާގެ ފައިދާ ލިބޭނީ މި މަހުގެ 16 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ގެ ކުރިން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ. އުރީދޫން ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓު ދެވޭނެ ކަަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އޮންނާނެ ތާރީހާއި އެޖެންޑާ، މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އާންމުކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އޮންނަނީ،

  • ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
  • ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ހިއްސާގެ އަދަދު ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓުން ނިންމުން
  • ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑު އަދި އޮޑިޓަރު ހޮވުން

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 2021 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާ އަކަށް ބަހާފައިވަނީ 2.34 ރުފިޔާއެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ 85 އިންސައްތަ ވަނީ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ބަހާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް