ކަސްޓަމްސް ޓީމު
އިންޓަރއޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން އެމްޓީސީސީއާ ކަސްޓަމްސްއަށް
Share
ފަސްވަނަ އިންޓަރއޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން އެމްޓީސީސީއާ ކަސްޓަމްސްއިން ހޯދައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ހޯދީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަމެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ހޯދީ އަންހެން ޓީމް އިވެންޓްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަމެވެ.
Advertisement

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޓީމް އިވެންޓްސްގެ ފައިނަލްގައި ކަސްޓަމްސްއާ ވާދަކުރީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ޓީމެވެ. މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓްގެ ފައިނަލްގައި އެމްޓީސީސީން ވާދަކުރީ އެމްއެންޑީއެފާއެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު 5 ވަނަ އިންޓަރއޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގައި 13 ޓީމު ވާދަކުރި އިރު މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގަ ވާދަކުރީ އަށް ޓީމެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް