13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ސެންޓްރަލް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ
ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގު ރިކޯޑް މިންވަރަކަށް ވެއްޓިއްޖެ
Share
ސްރީލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގު ރިކޯޑް މިންވަރަކަށް ވެއްޓިޖެ އެވެ.
Advertisement

ލަންކާގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުތައް ނުހުޅުވާތާ ހަފްތާއެއްވެފައިވާއިރު އެ ގައުމުގެ ރުޕީސްގެ އަގު ވަނީ ޑޮލަރަކަށް 186.88 ރުފީޒް އަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެ ގައުމުގެ ރުޕީސްގެ އަގު އެންމެ ބޮޑަށް ދަށްވި ފަހަރެވެ.

މީގެ ކުރިން، 2018 ވަނަ އަހަރު ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގު ވަނީ ޑޮލަރަކަށް 182 ލަންކާ ރުޕީސްއަށް ވެއްޓިފަ އެވެ.

މިހާރު ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި ރުފިޔާއަކަށް ޖެހޭނީ 12.14 ރުފިޔާ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ލަންކާ އިން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން އަންނައިރު، އެ ގައުމުގެ މައި އެއާޕޯޓް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ ގައުމުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކާފިއު ވެސް ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ގައުމުގެ މައި އެއާލައިން، ސްރީލަންކަން އެއާލައިން އިން ވަނީ އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
17%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް