އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުގައި އެމްއެންޑީއެފް މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ---ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ރޯވެއްޖެ
Share
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ރޯވެއްޖެއެވެ.
Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ހިތަދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެހާދިސާގެ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 13:15 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް