11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް -- ފޮޓޯ: ވީއައިއޭ
ރޭގަނޑު 9 އިން ހެނދުނު 6 އަށް ވީއައިއޭ ބަންދު
Share
މިރެއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ރެއެއްގެ 09:00 އިން ހެނދުނު 06:00 އަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ކޮމާޝަލް އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލި ނަމަވެސް، ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ނޯޓިސްއެއް ދިނުމުން ސިއްހީ، ހިއުމެނިޓޭރިއަން އަދި ޝެޑިއުލް ނޫން ބޯޓުތަކަށް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސޭނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއިން އޮން-އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމުން ޓޫރިސްޓުން އައުން ވަނީ މެދުކެނޑިފަ އެވެ. އަދި ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓުތައް ވެސް ވަނީ މަދުކޮށްފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް