11391
CONFIRMED

DEATHS
10428
RECOVERED
🌏42,148,875
INFECTED
🌏28,484,306
RECOVERED
🌏1,143,495
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އެމްއެމްއޭ އިމާރާތް-- ފޮޓޯ: ސަން
އާދީއްތަ، ހޯމައިގައި ބޭންކު ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ
Share
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވާތީ މެދުކެނޑިފައިވާ ބޭންކުގެ ހިދުމަތްތައް މާދަމާ އާއި ހޯމަ ދުވަހު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.
Advertisement

މަރުކަޒީ ބޭންކު، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނީ އާދީއްތަ އަދި ހޯމަ ދުވަހު ބޭންކުތައް ހުޅުވައިގެން އެންމެ ޒަރޫރީ ހިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

އެ ދެ ދުވަހު ބޭންކުތަކާއި އެމްއެމްއޭގެ ހިދުމަތް ލިބޭނީ ހެނދުނު 09:30 އިން މެނދުރު 12:30 އަށެވެ. 

ބޭންކުތަކުން އެ ދެ ދުވަހު ލިބޭނެ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީޓީ ރިކުއެސްޓްތަކާއި ޕޭ ރޯލް ރިކުއެސްޓްތަކާއި އާރްޓީޖީއެސް ޓްރާންސްފާގެ ހިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން މަނީ ޓްރާންސްފާގެ ހިދުމަތް ހިމެނެ އެވެ. 

އޮންލައިންކޮށް ލިބެން ހުންނަ ހިދުމަތްތަކަށް ބޭންކުތަކަށް ނުދިޔުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް