11567
CONFIRMED

DEATHS
10652
RECOVERED
🌏43,907,193
INFECTED
🌏29,731,128
RECOVERED
🌏1,166,240
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 80 އަހަރުގެ މީހަކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ
Share
ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 80 އަހަރުގެ މީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ އެމީހާ އަކީ ކޭސް 81 ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާގެ ހާލު ކައިރިން ބެލުމަށްޓަކައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެއީ ދިވެއްސެއް ނުވަތަ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަކީ ކޮވިޑ19ގައި ހާލު ސީރިއަސްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ.

މިމީހާ އަކީ މިއަދު މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އުމުރުން 60 އަހަރުގެ މީހަކު ވަނީ މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. 

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް 82 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު މާލެއިން އެކަނިވެސް 62 މީހުންނަށް ވަނީ މި ބަލި ޖެހިފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް