ރައީސް މައުމޫނާއި އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް--
ނަސްރީނާ ހިމަނައިގެން ރައީސް މައުމޫންގެ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފި
Share
އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ހިމަނުއްވައިގެން އެމް.އާރް.އެމް ގެ އިންތިޤާލީ ރައީސް، ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ގެ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައްވައިފިއެވެ.
Advertisement
އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ހިމަނުއްވައިގެން އެމް.އާރް.އެމް ގެ އިންތިޤާލީ ރައީސް، ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ގެ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައްވައިފިއެވެ.

މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޕާޓީ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި، ޕާޓީގެ ރައީސްއަށް ލަފާދެއްވާ މަޝްވަރާ އެރުވުމެވެ. އެމްއާރުއެމް ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ 20 ނޮވެންބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގަ އެވެ.

އެމްއާރުއެމް އުފެއްދީ މި ނޮވެންބަރު މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް) ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން އެ ޕާޓީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގަ އެވެ.

އެ ޕާޓީގެ ފައުންޑާ މެމްބަރު ކަމަށް ޔުމްނާ މައުމޫނު ހަމަޖައްސާފައިވާ އިރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަބްދުލް އަލީމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެމްއާރުއެމުން އަންނަނީ އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް