4769
CONFIRMED

DEATHS
2755
RECOVERED
🌏19,261,031
INFECTED
🌏11,669,922
RECOVERED
🌏718,425
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ-- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 3000 އަށްވުރެއް ގިނަ ކޮންޓެކްޓުން
Share
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް19 ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނައިރު މި ނިމުނު ހަފްތާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން ޖުލައި 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމުލަ 464 ފަރާތެއް ވަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ. އެއީ:

  • ޖުލައި 23 ވަނަ ދުވަހު 17 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް
  • ޖުލައި 24 ވަނަ ދުވަހު 55 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް
  • ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހު 77 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް
  • ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހު 50 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް
  • ޖުލައި 27 ވަނަ ދުވަހު 67 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް
  • ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަހު 137 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް
  • ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހު 61 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް

ލޮކްޑައުނަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއްދީ އޮފީސްތަކާއި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވާފައި އޮތުމުން މި ހަތްދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ބައްޔަށް ގިނައިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދިވެހިންނެވެ. އެގޮތުން ޖުލައި 23 ވަނަ ދުވަހުން ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހާއި ދެމެދު ފެނުނު 464 ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 310 ކޭސްއަކީ ދިވެހިންނެވެ. 

ހެލްތް އިމާޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ސީއެންއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ މި ހަތް ދުވަހުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 3196 ފަރާތް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ހައި ރިސްކާއި މީޑިއަމް ރިސްކްގެ 3106 ފަރާތް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ވެސް އެޗްއީއޯސީ އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެ އެވެ. 

އެޗްއީއޯސީން މީގެ ކުރިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޮގަސްޓަމަހު ދުވާލަކަށް 170 އެއްހާ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޮގަސްޓް މަހު ޖުމްލަ 2373 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ 47 މީހުންނަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ޑރ. ޝީނާ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް